Iran Security Team

آخرین ارسال های انجمن

درباره ما

تیم امنیتی ایران در سال 1391 فعالیت خود را در زمینه های هک و امنیت آغاز کرد. گروه ما از همین جا اعلام می دارد که هدف ما ارتقای امنیت سایت های ایرانی است وبه هیچ عنوان به سایت های ایرانی حمله نخواهیم کرد و هرگونه حمله ای بنام تیم ما، مورد تایید گروه ما نیست.
همچنین تیم امنیتی ایران برای راهبرد اهداف خود حاضر به همکاری با تمام سایت های ایرانی جهت ارتقا امنیت سایت ها می باشد


اعضای رسمی ورود به انجمن های تخصصی