Posts Tagged ‘آموزش کالی’

جدیدترین
 

آموزش کار با CMS Explorer برای پیدا کردن پلاگین های نصب شده

۱۳۹۵-۰۶-۲۱
 

آموزش تصویری کار با ابزار کالی skipfish

۱۳۹۵-۰۶-۱۳
 

نصب و فعال سازی اسکنر Nessus بر روی کالی لینوکس

۱۳۹۵-۰۴-۲۹

 

آموزش استفاده از sslscan در کالی

۱۳۹۵-۰۴-۲۲