Posts Tagged ‘کالی’

جدیدترین
 
passwordlist

آموزش تصویری ساخت Password List بوسیله Crunch قسمت دوم

۱۳۹۵-۱۰-۲۸
 
passwordlist

آموزش تصویری ساخت Password List بوسیله Crunch قسمت اول

۱۳۹۵-۰۷-۰۳
 

آموزش تصویری نصب برنامه تلگرام روی کالی لینوکس

۱۳۹۵-۰۶-۰۸

 

آموزش تصویری کار با Golismero در کالی

۱۳۹۵-۰۶-۰۲
 

آموزش تصویری کار با ابزار wpscan در کالی

۱۳۹۵-۰۵-۲۴
 

آموزش تصویری کار با ابزار p0f در کالی لینوکس

۱۳۹۵-۰۵-۰۴

 

نصب و فعال سازی اسکنر Nessus بر روی کالی لینوکس

۱۳۹۵-۰۴-۲۹
 

حل مشکل عدم کارکرد مخازن کالی

۱۳۹۵-۰۴-۱۷
 

آموزش تصویری اسنیف شبکه با استفاده از Easy-Creds

۱۳۹۵-۰۴-۱۶