Posts Tagged ‘kali’

جدیدترین
 
passwordlist

آموزش تصویری ساخت Password List بوسیله Crunch قسمت دوم

۱۳۹۵-۱۰-۲۸
 
passwordlist

آموزش تصویری ساخت Password List بوسیله Crunch قسمت اول

۱۳۹۵-۰۷-۰۳
 

آموزش کار با CMS Explorer برای پیدا کردن پلاگین های نصب شده

۱۳۹۵-۰۶-۲۱

 

آموزش تصویری کار با ابزار کالی skipfish

۱۳۹۵-۰۶-۱۳
 

آموزش تصویری کار با Golismero در کالی

۱۳۹۵-۰۶-۰۲
 

آموزش تصویری کار با ابزار wpscan در کالی

۱۳۹۵-۰۵-۲۴

 

WiFi Access Point Attack – کنترل کسانی به شبکه وایفای متصل هستند

۱۳۹۵-۰۵-۲۰
 

نصب و فعال سازی اسکنر Nessus بر روی کالی لینوکس

۱۳۹۵-۰۴-۲۹
 

آموزش استفاده از sslscan در کالی

۱۳۹۵-۰۴-۲۲

 

آموزش تصویری اسنیف شبکه با استفاده از Easy-Creds

۱۳۹۵-۰۴-۱۶